İslam’ın Cinsel Politikasına dair Queer Açılımlar: “Şeriat Mekke’de Tamamlandı”

Seriat Mekkede Tamamlandi_kapiİslam’ın heteronormatif olmayan cinsellikleri nasıl kavradığına ilişkin yorumlar genellikle ortodoks okuma pratiklerini referans alıyor; bu yorumlar İslam’ın queer cinsellikleri baskıladığı, yasakladığı minvalinde kestirme sonuçlarla İslam’ın cinsel politikasını tarif ediyorlar. Ama bu okuma pratiklerinin dışına çıkan ve İslam’ın queer potansiyellerini arayan başka düşünme biçimleri de 2000’lerle birlikte birikmeye başladı. Benim haberdar olduklarım arasından Scott Kugle’yi ve yakın zamanda Türkçede de yayınlanan Kecia Ali’yi sayabilirim. Şimdi, bir de, bu yazına Türkiyeli bir yazar eklendi. Continue reading “İslam’ın Cinsel Politikasına dair Queer Açılımlar: “Şeriat Mekke’de Tamamlandı””

Reklamlar